Nagroda Kowadła dla profesora Mariana Stępnia

Nowy  rok kalendarzowy rozpoczęła w Krakowskiej Kuźnicy ważna i sympatyczna uroczystość wręczenia „Kowadła” profesorowi Marianowi Stępniowi. Rada Kuźnicy podjęła tę decyzję uznając zasługi profesora jako wybitnego naukowca – historyka literatury, publicysty i działacza politycznego. Jako profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Marian Stępień opublikował 25 książek i wiele artykułów poświęconych wybitnym przedstawicielom polskiej literatury w kraju i na emigracji (Narcyzie Żmichowskiej, Danucie Mostwin, Janowi Lechoniowi).

stepien2_kowadloJako stypendysta amerykańskich fundacji Fulbrighta, Maxa Plancka i Kościuszkowskiej, profesor wykładał na uczelniach Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Jest współzałożycielem  Krakowskiej Kuźnicy, wieloletnim redaktorem naczelnym „Zdania”. Za swoją pracę naukową, działalność publicystyczną i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień między innymi Krzyże: Kawalerski, Komandorski i Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej a także nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Życia Literackiego, Gazety Krakowskiej.

Nagrodę „Kowadła” wręczył profesorowi Prezes Kuźnicy Andrzej Kurz a stosowną laudację wygłosił profesor Tadeusz Bujnicki, wieloletni przyjaciel i współpracownik Mariana Stępnia. W  imieniu Prezydenta Jacka Majchrowskiego list gratulacyjny odczytał wiceprezydent profesor Andrzej Kulig a w części artystycznej wystąpił znany aktor, członek Rady, Jan Guntner po czym licznie zebrani Kuźniczanie złożyli laureatowi serdeczne gratulacje .                  .

stepien1kowadloTekst i zdjęcia Daniela Tratkiewicz