Nowy kontakt z redakcją „Zdania”

KONTAKT z redakcją „Zdania”:

e-mail: zdanie.redakcja@gmail.com

Od 30 czerwca 2020 r. skład zespołu redakcyjnego czasopisma „Zdanie” jest następujący:

Paweł Sękowski (redaktor naczelny), Marian Szulc (sekretarz redakcji), Łukasz Danel, Patrycja Dołowy, Marcin Galent, Adam Jaśkow, Joanna Hańderek, Lech Nijakowski, Jan Ordyński, Filip Ratkowski, Monika Szymańska.

Na czele rady redakcyjnej – ciała doradczego, złożonego ze wszystkich żyjących byłych redaktorów naczelnych „Zdania” oraz członków poprzedniego zespołu redakcyjnego, stoi Edward Chudziński.