O „Zdaniu”

Czytelników, którzy są z nami od początku, a nie jest ich wcale tak mało, a zwłaszcza tych, , którzy wezmą po raz pierwszy ZDANIE do ręki, z przyjemnością informuję, że nasze pismo, po długiej przerwie, wróciło do kolporterskiego obiegu, tym razem w prestiżowej sieci „Empik”.

Od 2009 roku można je kupić w ponad 80. miastach Polski, w największych salonach tej sieci, czyli megastorach oraz w punktach sprzedaży I kategorii. To jest dla nas wielka szansa, a zarazem wyzwanie, wyszliśmy bowiem z zamkniętego kręgu dystrybucji wewnętrznej na rynek prasowy.Mamy nadzieję, że sprostamy jego wymogom, także konkurencji, choć pozostaliśmy nadal niskonakładowym periodykiem opiniotwórczym.

Takim ZDANIE było od początku, kiedy zaczęło się ukazywać w 1978 roku w formie zeszytowej jako publikacja Klubu Twórców i Działaczy Kultury „Kuźnica”. W burzliwym 1981 roku wydawnictwo przekształciło się w miesięcznik, którego pierwszy numer , z powodu ogłoszenia stanu wojennego, ukazał się w kwietniu roku następnego. Pismo wychodziło regularnie i nieprzerwanie do marca 1990 roku. Po czterech latach przerwy wróciło do obiegu czytelniczego, nominalnie jako kwartalnik, ale de facto w latach 1994-2008 ukazywało się od 1 do 3 numerów w roku.

Numer 1-2/2009 zapoczątkował stabilizację wydawniczą ZDANIA. Odtąd ukazują się , wiosną i jesienią, dwa łączone numery, dostępne w salonach „Empiku” przez trzy miesiące od momentu przyjęcia ich do sprzedaży.

Osoby zainteresowane nabyciem numerów zdezaktualizowanych proszone są o kontakt z wydawcą [ marian.szulc@o2.pl ] lub z „Kuźnicą”  [kuznica41@interia.pl ].

Zdanie jest również na Facebooku:

https://www.facebook.com/ZdaniePismoStowarzyszeniaKuznica