Prezes Kuźnicy wśród „nadziei” roku 2020 tygodnika „Przegląd”

W najnowszym numerze lewicowego tygodnika „Przegląd” (nr 1/2021) znajdziemy miłą dla „Kuźnicy” wzmiankę.

W tekście red. Roberta Walenciaka pt. Polityczne wzloty, upadki, nadzieje i rozczarowania roku 2020 wśród „nadziei” wymieniony został Paweł Sękowski, prezes „Kuźnicy” i redaktor naczelny „Zdania”.

Zachęcamy do lektury „Przeglądu”, nie tylko (ale także) najnowszego noworocznego numeru!