Prof. Henryk Markiewicz nie żyje

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Henryka Markiewicza wielkiego Uczonego i Nauczyciela, współzałożyciela „Kuźnicy” i laureata jej Kowadła.

markiewicz (1)Henryk Markiewicz u rodził się w Krakowie w 1922 r. i tu, jeszcze przed wojną debiutował w prasie literackiej. Po tragicznym wrześniu 1939 r. uciekł do Lwowa skąd trafił w syberyjskie lasy gdzie pracował jako drwal, a później do Uzbekistanu gdzie m.in. był wychowawcą w polskim domu dziecka. Po powrocie do kraju w 1946 r. rozpoczął studia polonistyczne na UJ. Pracował w Instytucie Badań Literackich PAN i na Uniwersytecie, gdzie był m.in. kierownikiem Katedry Literatury Polskiej (1959-1970) i dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej (1977-84). Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.Pracował m.in. w „Przekroju” – gdzie w latach 1949-1950 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Był także pierwszym redaktorem naczelnym „Życia Literackiego i członkiem Związku Literatów Polskich.

Był jednym z kilku najwyższych autorytetów polskiego literaturoznawstwa, znawcą pozytywizmu i modernizmu, autorem ponad trzydziestu książek, a przy tym, przez długie lata, redaktorem naczelnym „Polskiego Słownika Bibliograficznego”. Był wybitnym bibliofilem, a jego biblioteka liczyła ponad 40 tys. tomów! Pisywał też limeryki, a za swą maksymę życiową uznawał zdanie „Kiedy nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie”.