Kowadło Kuźnicy dla prof. Jerzego Hausnera

Prof. Jerzy Hausner otrzymał od „Kuźnicy” Kowadło, nagrodę „Kuźnicy”. Poniżej tekst dyplomu:

 

Rada Stowarzyszenia „Kuźnica”

 

przyznaje

 Jerzemu Hausnerowi

 Honorową Nagrodę Kowadła

 w uznaniu Jego

  •  wytrwałości w dociekaniu, co psuje więzi społeczne oraz organizmy gospodarki i kultury a równocześnie w poszukiwaniu realnych dróg naprawy i rozwoju,
  • umiejętności przekształcania myśli w czyn,
  • wielkiego dorobku uczonego i nauczyciela młodych,
  • wierności „Kuźnicy” i wartościom demokratycznej lewicy.

 

Rada Kuźnicy

Kraków, 28 kwietnia 2015 r.