Przyjaciel Kuźnicy – prof. Jan Woleński – nagrodzony

Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Nagrody FNP cieszącej się opinią najpoważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.

Tegoroczni zwycięzcy to: prof. Andrzej K. Tarkowski, prof. Sylwester Porowski, prof. Marek Żukowski i prof. Jan Woleński.

Przyjaciel „Kuźnicy” profesor Jan Woleński został uhonorowany za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii. Szkoła lwowsko-warszawska to słynny ośrodek myśli filozoficznej i logicznej powstały pod koniec XIX w. we Lwowie pod egidą Kazimierza Twardowskiego. Dzięki pracom profesora Woleńskiego, a także jego kontynuatorów polska filozofia analityczna została powszechnie uznana za jedno z największych osiągnięć humanistyki XX w. – W okresie międzywojennym filozofia w Polsce osiągnęła światowy poziom, miała wiele do zaoferowania – mówi prof. Woleński „Gazecie Wyborczej”. – Tym bardziej boli więc, że dziś nauczanie filozofii traktuje się w polskich szkołach po macoszemu. Tymczasem kultura europejska opiera się na trzech filarach: filozofii greckiej, prawie rzymskim i religii chrześcijańskiej. Filozofia była najwcześniej w tej triadzie. Bez niej trudno zrozumieć naszą kulturę.wolenskiWoleński jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych w świecie filozofów polskich. Znane są jego prace z zakresu historii filozofii, zwłaszcza filozofii polskiej, logiki formalnej i jej historii, filozofii języka i epistemologii, etyki i filozofii prawa. Wypromował 25 doktorów. Jest autorem łącznie prawie 2 tys. publikacji, w tym 650 zagranicznych. Wśród nich jest m.in. 29 książek, w tym pięć monografii oraz 620 artykułów. Do jego najważniejszych prac należą książki: „Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska”, „Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realism”, oraz zbiory artykułów: „Essays in Logic and Its Applications in Philosophy” (2011), „Historico-Philosophical Essays” (2012). Jego prace ukazały się po polsku, angielsku, francusku, hebrajsku, hiszpańsku, niemiecku, rosyjsku, rumuńsku i ukraińsku Urodził się w 1940 r. w Radomiu. Ukończył filozofię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1968 r. uzyskał doktorat, a w 1972 r. – habilitację. Wykładał w wielu ośrodkach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie w Salzburgu, we Lwowie, w Sun Jat-sen (Guangzhou, Chiny) i Hebrew University w Jerozolimie. Wykładowca Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Poznańskiego. Jest członkiem licznych polskich i zagranicznych organizacji naukowych. Laureat wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe (2002). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Nagrody Fundacji nauki Polskiej są przyznawane w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Pozostali tegoroczni laureaci to prof. Sylwester Porowski – jest fizykiem specjalizującym się w fizyce ciała stałego. Pracuje w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie. To jego zespół publicznie przedstawił niebieski laser półprzewodnikowy 2001 r.. którego podstawą stały się monokryształy azotku galu. Prof. Porowski otrzymał za ten wynalazek Nagrodę Prezydenta RP. W przyszłości ważnym zastosowaniem azotku galu będą projektory telewizji laserowej – na tyle miniaturowe, że można je będzie wbudować w najróżniejsze urządzenia, np. laptopy, telefony komórkowe, a nawet zegarki. Komputery będzie można zredukować do rozmiaru długopisu, który wyświetla klawiaturę na biurku, a obraz – na ścianie.

Laureatem Nagrody w obszarze nauk o życiu i o Ziemi został profesor Andrzej Krzysztof Tarkowski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego oryginalne prace sprzed lat dały początek niezwykle ważnym kierunkom badawczym nad zapłodnieniem pozaustrojowym, komórkami macierzystymi i klonowaniem. Laureatem w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich został prof. Marek Żukowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrodzono go za badania wielofotonowych stanów splątanych, które doprowadziły do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako zasady fizyki. Grono laureatów łącznie z tegorocznymi zdobywcami nagród liczy już 80 osób. Są wśród nich tak wybitni uczeni, jak m.in. profesorowie: Tomasz Dietl, Tomasz Guzik, Andrzej Jajszczyk, Wiesław W. Jędrzejczak, Zofia Kielan-Jaworowska, Aleksander Koj, Tomasz Łuczak, Stanisław Konturek, Krzysztof Matyjaszewski, Karol Modzelewski, Karol Myśliwiec, Andrzej Paczkowski, Bohdan Paczyński, Mariusz Z. Ratajczak, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski, Anna Wierzbicka, Aleksander Wolszczan.