Skład nowych władz „Kuźnicy”, wybranych na Walnym Zebraniu Członków 23 października 2021

Walne Zebranie Członków “Kuźnicy” w dniu 23 października 2021 r. dokonało wyboru prezesa Stowarzyszenia oraz członkiń i członków Rady “Kuźnicy”, a także członków Komisji Rewizyjnej i członkiń i członków Sądu Koleżeńskiego.

W skład nowych władz “Kuźnicy” wybrano następujące osoby:

Prezes:   Paweł Sękowski (wybrany na drugą trzyletnią kadencję)

Członkowie Rady:

Jan Broniek

Edward Chudziński

Marcin Galent

Maciej Gdula

Daria Gosek-Popiołek

Adam Jaśkow

Halina Krywak

Julia Kubać

Janusz Kubicki

Filip Ratkowski

Rafał Skąpski

Ryszard Śmiałek

Daniela Tratkiewicz

Dorota Ufir

Ewa Wasil

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Radosław Dzik

Kazimierz Karp

Zdzisław Leś

Wacław Passowicz

Stanisław Zygmuntowicz

Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

Zofia Bunsch-Makarewicz

Józef Klasa

Bogdan Michnowicz

Mieczysław Mietła

Marek Trzybiński