Skład nowych władz „Kuźnicy” wybranych na Walnym Zebraniu Członków 20 stycznia 2018

Walne Zebranie Członków „Kuźnicy” w dniu 20 stycznia 2018 r. dokonało wyboru prezesa Stowarzyszenia oraz członków Rady „Kuźnicy”, a ponadto członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego.

W skład nowych władz „Kuźnicy” wybrano następujące osoby:

 

Prezes:   Paweł Sękowski

 

Członkowie Rady:

Jerzy Aleksandrowicz

Jan Broniek

Edward Chudziński

Wojciech Chwaja

Radosław Dzik

Anna Filek

Marcin Galent

Barbara Grobler

Jerzy Huczkowski

Kazimierz Karp

Józef Klasa

Halina Krywak

Jan Leśniewski

Adam Markuszewski

Bogdan Michnowicz

Mieczysław Mietła

Mieczysław Noworyta

Wacław Passowicz

Filip Ratkowski

Antoni Rączka

Rafał Skąpski

Kazimiera Szczuka

Monika Szymańska

Ryszard Śmiałek

Daniela Tratkiewicz

Dorota Ufir

Ewa Wasil

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Ryszard Bąk

Marian Dziwisz

Jan Karkowski

Zdzisław Leś

Stanisław Zygmuntowicz

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

Zofia Bunsch-Makarewicz

Mateusz Burzawa

Jan Güntner

Andrzej Kozanecki

Jan Nowak