Stanowisko Kuźnicy w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Stanowisko „Kuźnicy” w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego w r. 2014.

Parlament Europejski staje się najważniejszą instytucją w rozwijaniu Unii Europejskiej i stanowieniu prawa w jej krajach członkowskich. Wybory do tego Parlamentu są sprawą wciąż niedocenianą a tak bardzo istotną dla Polaków – Europejczyków.

Kuźnica” konsekwentnie stoi na stanowisku, że pomyślność Polski i Polaków wymaga w wyborach do Parlamentu Europejskiego wspólnego programu polskiej lewicy, zasadniczego zbliżenia jej ugrupowań politycznych i wspólnego działania w ramach lewicy europejskiej. Rozbicie ugrupowań, które uważają się za lewicowe i centro-lewicowe i ich działania konfrontacyjne, spowodowane głównie bliskością polskich wyborów samorządowych i parlamentarnych traktujemy jako poważny błąd krótkowzroczności i mając na uwadze obecną sytuację polityczną wzywamy:

− wszystkich obywateli do udziału w tych wyborach;

− ludzi lewicy do głosowania na ugrupowania, które postępują zgodnie z wartościami europejskiej i polskiej lewicy.

Członków i sympatyków „Kuźnicy” wzywamy do maksymalnej aktywności w kampanii wyborczej, do udziału w głosowaniu i do opowiedzenia się za kandydatami lewicy, w szczególności za tymi, którzy są bliscy „Kuźnicy”.

Kraków, kwiecień 2014 r.