Stanowisko „Kuźnicy” w sprawie wyborów Prezydenta RP w maju 2015 r.

5 lat  temu, podczas wyborów Prezydenta RP, „Kuźnica” od początku kampanii wzywała  swych członków i sympatyków do głosowania na kandydata SLD w I turze i na Bronisława Komorowskiego w II turze.

Mijająca kadencja potwierdziła słuszność naszego stanowiska. Bronisław Komorowski pełnił swój urząd ze spokojem i godnością oraz poszanowaniem Konstytucji RP. Aby jednak dobrze wypełnić założenia „prezydentury wszystkich Polaków” zabrakło mu właściwego stosunku do historii Polski XX wieku i jej zakłamywania w szkole i w mediach. W szczególności nie doceniał wielkiego wysiłku lewicy w wybijaniu się Polski na niepodległość i w skutecznym służeniu polskiej racji stanu. (Świadczy o tym choćby nieuznawanie najwybitniejszej roli Ignacego Daszyńskiego i Polskiej Partii Socjalistycznej w walce o niepodległość i budowę systemu demokracji po I wojnie światowej, czy uleganie „czarnej legendzie” Polski Ludowej, w tym fałszywemu obrazowi tzw. żołnierzy wyklętych).

* * *

W obecnej kampanii wyborów prezydenckich postulatem „Kuźnicy”, wyrażanym także w dyskusjach związanych z animowanym przez Józefa Oleksego Kongresem Lewicy Polskiej, była jedność lewicy w wyborach prezydenckich a także zaproponowanie po raz pierwszy kobiety na najwyższe stanowisko w państwie. Wśród sporów na lewicy wyłoniła się kandydatura dr Magdaleny Ogórek. „Kuźnica” uznaje ją za swoją kandydatkę i wzywa swych członków  i sympatyków do głosowania na nią w I turze.

W sytuacji II tury postanawiamy oddać ponownie głos na Bronisława Komorowskiego.

Kraków, kwiecień, 2015 r.