Stanowisko Kuźnicy w sprawie wyborów samorządowych 2014 r.

Stanowisko Stowarzyszenie „Kuźnica”

Od pierwszych bezpośrednich wyborów prezydenta Krakowa popierało kandydaturę prof. Jacka Majchrowskiego. Przez 12 lat kierowania przez niego sprawami naszego miasta, Kraków konsekwentnie i szybko rozwijał się i wykorzystywał swoje walory historyczne, kulturalne, intelektualne i turystyczne, stając się drugą obok Warszawy metropolią znaną i uznawaną w Europie i świecie.

Obecnie przed prof. Jackiem Majchrowskim otwiera się szansa czwartej kadencji, która może stać się uwieńczeniem historycznego etapu rozwoju Krakowa i wyrównać dysproporcje i niedogodności życia miejskiego nieuchronnie powstające w okresach przełomowych. Program prof. Jacka Majchrowskiego na najbliższą kadencję słusznie przewiduje koncentrację wysiłków społeczności miejskiej i środków, którymi będzie dysponować jej władza na przezwyciężaniu uciążliwości życia mieszkańców i tych, którzy coraz liczniej Kraków odwiedzają.

Są one związane:

  • z zanieczyszczeniem środowiska i agresją partykularnych interesów w przestrzennym zagospodarowaniu miasta i jego dzielnic;
  • z nieprzestrzeganiem prymatu interesów wspólnoty w traktowaniu spraw publicznych: edukacji, zdrowia i komunikacji;
  • z przewagą importowanej i skomercjalizowanej rozrywki nad tworzeniem kultury i ożywianiem środowisk twórczych oraz powszechnego udziału w kulturze ludzi wszystkich pokoleń,
  • z niedostatkiem troski o równość praw i szans życiowych, walki z brutalnością, nietolerancją i ucieczką od prawdziwych wartości w życiu publicznym i w mediach.

Dlatego Stowarzyszenie „Kuźnica” i skupieni w nim ludzie pracy twórczej, wyznający demokratyczne, lewicowe wartości, popierają kandydaturę prof. Jacka Majchrowskiego na prezydenta miasta Krakowa i wzywają wszystkich Krakowian do czynnego udziału w wyborach samorządowych 16 listopada br.

Rada „Kuźnicy”

Kraków, 4 listopada 2014 r.