Stanowisko Kuźnicy

„Kuźnica” zwraca się dziś nie tylko do swych członków i sympatyków, lecz do całej opinii społecznej, ze słowami niepokoju, przestrogi i wezwaniem do działania.

Od dziesięciu co najmniej lat ugrupowania rządzące Polską lekceważą zasady kultury politycznej, nie rozumieją konieczności rozwijania kultury prawnej w naszym społeczeństwie. Ostatnio doszedł do tego ich instynkt agresywnego odwetu, odwołanie do populistycznej demagogii, nacjonalizmu i ksenofobii. Szczególnie niebezpieczne jest podważanie ładu konstytucyjnego i naszych związków z Unią Europejską, naszego w niej umocowania – fundamentu polskiej racji stanu. Droga nacjonalistycznego separatyzmu i zadęcia prowadzi Polskę i Polaków do zguby.

Żyjemy zarazem w epoce psucia polskich mediów – środków masowego przekazu i uczestnictwa. Agresja i nienawiść stają się w nich najczęstszymi środkami wyrazu.

„Kuźnica” nigdy nie wzywała do obywatelskiego nieposłuszeństwa i anarchicznych zachowań. Uczestniczyliśmy czynnie w przełomowym wydarzeniu najnowszej historii Polski – wielkim kompromisie przy Okrągłym Stole i włączeniu się naszego państwa do Unii Europejskiej i NATO. Rozumieliśmy to jako drogę realizacji współczesnej polskiej racji stanu.

Wzywamy więc wszystkich, a szczególnie najbliższą nam inteligencję polską wszystkich pokoleń, do obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności na długiej drodze tworzenia dobrej Polski w dobrej Europie i w świecie  pokoju i ekologicznej równowagi.

Wzywamy do uczestnictwa w działaniach i manifestacjach dających tej odpowiedzialności świadectwo.

Rada Kuźnicy, Kraków, 16 grudnia 2015 r.