Stanowisko Prezydium Rady „Kuźnicy” w sprawie protestów kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej

Stanowisko Prezydium Rady „Kuźnicy”

w sprawie protestów kobiet

po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej

Stowarzyszenie „Kuźnica” przyłącza się do ogarniającej cały kraj akcji protestacyjnej przeciw wydanemu z naruszeniem prawa – z udziałem tzw. sędziów dublerów – wyrokowi  Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października b.r. Wyrok ten odbiera kobietom w Polsce przynależne im prawa i sprowadza Polki do roli „inkubatora”, nie licząc się z konsekwencjami zdrowotnymi i psychicznymi tej decyzji.

Wyrok TK Julii Przyłębskiej utrudni również dostęp do badań prenatalnych, a tym samym w praktyce uniemożliwi leczenie płodu jeszcze przed porodem oraz będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia, a często także życia kobiety. Skutkiem zaś będzie wzrost odsetek Polek, które nie będą się decydować na posiadanie dzieci.

Wyrok z 22 października b.r. stanowi jawne złamanie przez polską prawicę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r., którego zapisy były skądinąd dalekie od rzeczywistego kompromisu społecznego i stanowiły efekt negocjacji centroprawicowych polityków z hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Złamanie tego „kompromisu” – który pomimo wszystkich wad, stanowił gwarancję względnej równowagi społecznej w kwestii aborcji w III RP – jest jasnym sygnałem dla wszystkich ludzi o postępowych i lewicowych przekonaniach, że nadszedł czas na walkę o pełnię praw reprodukcyjnych dla kobiet w Polsce. Dajmy kobietom prawo do decydowania o swoim losie!

Kraków, 26 października 2020 r.                                                              

Prezydium Rady „Kuźnicy”