Stanowisko Rady „Kuźnicy” w sprawie wyborów samorządowych, przyjęte na posiedzeniu 26 września 2018 r.

Stanowisko Rady Stowarzyszenia „Kuźnicy”

 w sprawie wyborów samorządowych

 

 

Stowarzyszenie „Kuźnica” od pierwszych bezpośrednich wyborów prezydenta Krakowa popierało kandydaturę prof. Jacka Majchrowskiego. Przez 16 lat kierowania przez niego sprawami naszego miasta, Kraków konsekwentnie i szybko rozwijał się i wykorzystywał swoje walory historyczne, kulturalne, intelektualne i turystyczne, jako druga obok Warszawy polska metropolia, znana i uznawana w Europie i świecie.

Program prof. Majchrowskiego na najbliższą kadencję słusznie przewiduje  koncentrację wysiłków społeczności miejskiej i środków, którymi będzie dysponować władza lokalna na przezwyciężaniu uciążliwości życia mieszkańców i gości, którzy coraz liczniej Kraków odwiedzają. Przewiduje kontynuację inwestycji komunikacyjnych, ułatwienie mieszkańcom dostępu do edukacji i kultury, budowę nowych szkół i żłobków.

Stowarzyszenie „Kuźnica” i skupieni w nim ludzie pracy twórczej, wyznający demokratyczne i lewicowe wartości, popierają kandydaturę prof. Jacka Majchrowskiego na Prezydenta miasta Krakowa.

Podobne do wyżej wymienionych wyzwania stoją przed innymi miastami, w tym przed Nowym Sączem, gdzie na urząd prezydenta kandyduje Rafał Skąpski, wiceprezes „Kuźnicy”.

Stowarzyszenie „Kuźnica” udziela poparcia Rafałowi Skąpskiemu w wyborach na Prezydenta Nowego Sącza.

Stowarzyszenie popiera również członków „Kuźnicy” kandydujących w wyborach do małopolskiego sejmiku wojewódzkiego oraz do rady miasta Krakowa i rady miasta Sosnowca, a także wzywa wszystkich obywateli, którym nieobojętny jest los naszych „Małych Ojczyzn”, do czynnego udziału w wyborach samorządowych 21 października b.r.

 

 

Rada „Kuźnicy”

 

 

 

Kraków, 26 września 2018 r.