Stanowisko Rady „Kuźnicy” w związku z agresją rosyjską na Ukrainę

Stanowisko Rady „Kuźnicy”

w związku z agresją rosyjską na Ukrainę

Stowarzyszenie „Kuźnica” potępia rosyjską agresję na Ukrainę, rozpoczętą 24 lutego b.r. oraz wyraża solidarność ze społeczeństwem ukraińskim, które walczy o wolność i niepodległość swojego kraju.

„Kuźnica” zawsze opowiadała się za dialogiem i porozumieniem polsko-rosyjskim, nie ulegając częstym w polskim społeczeństwie nastrojom bezrefleksyjnie rusofobicznym. Nie zmienia to w niczym faktu, że obecną politykę prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, wspieraną przez białoruski reżim prezydenta Aleksandra Łukaszenki, oceniamy jednoznacznie negatywnie. Nic nie usprawiedliwia naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy, zagwarantowanej w Memorandum Budapeszteńskim w 1994 r. oraz łamania prawa międzynarodowego, w tym konwencji haskich i genewskich. Nic nie usprawiedliwia przemocy wobec ludności cywilnej, która zmusiła już ponad półtora miliona Ukrainek i Ukraińców do opuszczenia swoich domów i doświadczania losu uchodźców wojennych. Popieramy liczne przejawy wsparcia i pomocy dla uchodźców ukraińskich ze strony polskiego społeczeństwa, władz państwowych i samorządowych oraz Unii Europejskiej. Z szacunkiem odnosimy się do tych Rosjanek i Rosjan, którzy wychodzą na ulice rosyjskich miast, protestując przeciwko wojnie, mimo drastycznych sankcji wobec nich wprowadzanych przez władze. Wyrażamy nadzieję, że gdy wojna się zakończy, narody ukraiński i rosyjski będą ze sobą pokojowo współistnieć i budować przyszłość wolną od przemocy i tendencji imperialnych.

W sytuacji, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w trybie pilnym wniosek o przyjęcie jego kraju do Unii Europejskiej, tym bardziej oczywistym staje się fakt, że polskie członkostwo w NATO i w Unii oraz zakorzenienie naszego państwa w świecie wartości zachodnich jest polską racją stanu. Obecna sytuacja jednoznacznie wskazuje, że skłócanie Polski z Unią Europejską, nierespektowanie traktatów europejskich i zawartych w nich wartości oraz nieprzestrzeganie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla osiągnięcia doraźnych korzyści partyjnych i budowy państwa zmierzającego w kierunku autorytaryzmu jest niebezpieczne dla państwa i społeczeństwa oraz sprzeczne z polską racją stanu.

Kraków, 7 marca 2022 r.                                                               Rada „Kuźnicy”