Stanowisko Rady „Kuźnicy” w związku z zamordowaniem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z dnia 22 stycznia 2019

Rada Stowarzyszenia „Kuźnica” uważa, że zamordowanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza pozostaje w związku z panującą w Polsce i świadomie kreowaną przez obecne władze państwowe RP w okresie ostatnich trzech lat, atmosferą nienawiści oraz pogłębiającą się polaryzacją społeczną.

Już dwa lata temu przestrzegaliśmy: Państwo nasze od dłuższego czasu zmierza w złym kierunku. (…) Ugrupowania rządzące prowadzą od roku politykę konfliktu i zarządzania przez konflikt, bezmyślnych ataków na sąsiadów Polski, jej europejskich  sojuszników, na cały dorobek III Rzeczypospolitej, na zasady parlamentarnej demokracji i praworządności. Następuje grożące tragicznymi skutkami rozdarcie polskiego społeczeństwa. powrót do języka nienawiści i poczucia zagrożenia przez obcych, wyzwolenie  ducha agresji, ksenofobii i wręcz rasizmu.”

Podtrzymując tę diagnozę, stwierdzamy, że wspomniane rozdarcie polskiego społeczeństwa stale postępuje, tak jak rośnie skala zjawiska języka nienawiści i ducha agresji. Wymownym pozostaje również fakt, iż sprawca dokonał swojego haniebnego czynu w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wydarzenia, które jak żadne inne jednoczy Polaków i wyzwala pokłady bezinteresownej życzliwości i aktywności społecznej ponad wszelkimi podziałami, w tym politycznymi. Niestety to wspaniałe dzieło Jerzego Owsiaka, jak również sam inicjator Orkiestry byli w ostatnich latach obiektami coraz bardziej napastliwych ataków ze strony rządowych i przyjaznych rządowi mediów.

Wzywamy do opamiętania, wyrugowania języka nienawiści, zwalczania agresji w przestrzeni publicznej oraz do podjęcia działań w kierunku zmniejszenia już istniejącego rozdarcia polskiego społeczeństwa. Godnym poparcia przykładem takich działań jest inicjatywa włodarzy kilku miast zorganizowania w polskich szkołach lekcji na temat tolerancji i przeciwdziałania mowie nienawiści.

 

Kraków, 22 stycznia 2019 r.                                                                                             Rada „Kuźnicy”