Stanowisko Rady „Kuźnicy” ws. wyborów parlamentarnych oraz udziału w referendum 15 października 2023 r.

Stanowisko Rady „Kuźnicy”

ws. wyborów parlamentarnych

oraz udziału w referendum

15 października 2023 r.

Stowarzyszenie „Kuźnica” wyraża poparcie w wyborach do Sejmu dla Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, jednoczącego Nową Lewicę, Razem, Polską Partię Socjalistyczną, Unię Pracy i inne lewicowe organizacje społeczno-polityczne. Fakt utworzenia jednego komitetu wyborczego, grupującego wszystkie liczące się stronnictwa lewicowe w Polsce, uważamy za sukces, także nasz sukces, jako że „Kuźnica” zawsze opowiadała się za porozumieniem całej polskiej lewicy i budowała to porozumienie. Wzywamy również do głosowania na kandydatki i kandydatów do Senatu, rekomendowanych przez tzw. pakt senacki wszystkich partii politycznych opozycji demokratycznej.

            Polska od 2015 r., pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, konsekwentnie zmierza w kierunku państwa autorytarnego. Podporządkowanie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej oraz dużej części władzy sądowniczej – poprzez tzw. neo-sędziów – obozowi rządzącemu stanowi poważne zagrożenie dla konstytucyjnych zasad podziału i równowagi władz oraz demokratycznego państwa prawnego. Kobiety w Polsce pozbawiane są podstawowych praw i nie mogą decydować o swoim ciele i zdrowiu reprodukcyjnym. Tzw. media publiczne w propagandzie, zakłamywaniu rzeczywistości i kreowaniu nienawistnych emocji dawno już przekroczyły wszelkie dopuszczalne granice. Różnorakie transfery środków publicznych, pod płaszczykiem rządowych kampanii społecznych, są w istocie wykorzystywane jako dodatkowy fundusz wyborczy partii rządzącej.

Rząd i większość sejmowa nie rozwiązały przez ostatnie cztery lata problemów, które wymieniliśmy w Stanowisku Rady „Kuźnicy” przed wyborami w 2019 r. Państwowa służba zdrowia dalej znajduje się w kryzysie, a napięcia społeczne nie tylko nie zmniejszyły się, ale wręcz wzrosły. Poziom usług publicznych systematycznie spada. Bardzo niskie wynagrodzenia nauczycielek i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wielu innych osób pracujących w sferze budżetowej, a także coraz bardziej odstające od średniego wynagrodzenia w Polsce pensje nauczycielek i nauczycieli akademickich, badaczek i badaczy noszą już znamiona celowego upokarzania tych grup społecznych, które nie są przez partię rządzącą identyfikowane jako jej elektorat. Nasila się kampania nienawiści wobec osób LGBT, a także wobec imigrantów i uchodźców. Wyjątek stanowi tu postawa polskich władz wobec imigrantów i uchodźców z Ukrainy, co w naszym przekonaniu jest tylko i wyłącznie funkcją werbalnej wrogości Prawa i Sprawiedliwości i rządu wobec Rosji, nie zaś przejawem rzeczywistej solidarności z Ukrainą i narodem ukraińskim. Izolacja Polski wewnątrz Unii Europejskiej w ciągu ostatnich czterech lat pogłębiła się.

            Te wybory są bardzo ważne, ponieważ od nich naprawdę może zależeć przyszłość demokracji w Polsce. Kolejne cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości grożą dopełnieniem procesu budowy systemu autorytarnego w naszym kraju.

            Wzywamy do udziału w wyborach oraz do głosowania na listę nr 3 – Komitet Wyborczy Nowa Lewica do Sejmu oraz na kandydatów paktu senackiego opozycji demokratycznej do Senatu.

            Jednocześnie wzywamy do odmowy przyjęcia karty do głosowania w referendalnej farsie, organizowanej tego samego dnia, co wybory parlamentarne oraz do dopilnowania, aby fakt ten został odnotowany przez obwodową komisję wyborczą. Wzywamy obywatelki i obywateli do tego, aby nie dać się instrumentalnie wykorzystać rządzącym i odmawiać udziału w referendalnym spektaklu, tym samym nie przyczyniając się do podwyższania frekwencji w tym bezwstydnym przedsięwzięciu.

Rada „Kuźnicy”

Kraków, 3 października 2023 r.