Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” przekazał w imieniu „Kuźnicy” gratulacje i życzenia dla prof. Aleksandra Krawczuka z okazji Jego 98. urodzin. Prof. Aleksander Krawczuk jest nie tylko nestorem polskich historyków