Walne Zebranie Członków „Kuźnicy” w dniu 20 stycznia 2018 r. dokonało wyboru prezesa Stowarzyszenia oraz członków Rady „Kuźnicy”, a ponadto członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego. W