Ze względu na niedyspozycję zdrowotną kierowniczki Biura „Kuźnicy” Ewy Wasil, Biuro „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie aż do odwołania będzie czynne wyłącznie: – we wtorki w