W bieżącym tygodniu Paweł Sękowski, prezes „Kuźnicy”, upoważniony przez Radę Stowarzyszenia na posiedzeniu 19 lutego b.r., złożył w imieniu „Kuźnicy” akces do Deklaracji Krakowskiej, podpisanej 29 stycznia b.r.