Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Kuźnica” z dn. 23.10.2021 r.  o strukturze filii Stowarzyszenia „Kuźnica”                 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kuźnica” zatwierdza aktualną strukturę filii Stowarzyszenia: – Filia