Uchwała i Wnioski Walnego Zebrania stowarzyszenia „Kuźnica” z dnia 23.10.2021 r. I. Walne Zebranie pozytywnie ocenia działalność Stowarzyszenia w mijającej kadencji, jednocześnie jesteśmy świadomi, że nasza aktywność często