W 85-tą rocznicę urodzin profesora Bronisława Geremka prof. Hieronim Kubiak serdecznie zaprasza wszystkich „Kuźniczan” na odczyt prof. zw. dr hab. Andrzeja Friszke pt. "Polska w myśli politycznej