W piątek 20 maja b.r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, w gmachu Urzędu Miasta Krakowa, odbyła się uroczystość Jubileuszu 90-lecia Andrzeja Kurza, współorganizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa