W czwartek 5 października b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyła się dyskusja na temat kondycji i dróg wyjścia z kryzysu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego pt. „Jak