W piątek 22 marca b.r. w siedzibie Stowarzyszenia „Kuźnica” w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia honorowej nagrody Kowadła Kuźnicy Januszowi Trzebiatowskiemu – malarzowi, rzeźbiarzowi, scenografowi i poecie. Laudację