W czwartek 14 marca b.r. w lokalu Stowarzyszenia „Kuźnica” odbyła się promocja „Listów do siostry 1896-1933” i „Dziennika 1891-1895 (1950)” Zofii Moraczewskiej (Wydawnictwo LTW, 2019). Było to wspólne wydarzenie