Zapraszamy na dyskusję z udziałem kandydatek do sejmiku województwa małopolskiego, pt. Aktywne do sejmiku, która odbędzie się w sobotę 23 marca b.r. o godzinie 16:30 w lokalu „Kuźnicy”