W środę 4 listopada b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się spotkanie z dr hab. Łukaszem Tomaszem Sroką, profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pracownikiem naukowym Instytutu Historii UP,