Rada „Kuźnicy” na swoim ostatnim posiedzeniu w 2020 r. (w dniu 22 grudnia), które odbyło się w formie zdalnej, przyjęła jednomyślnie uchwałę ws. terminu walnego zebrania wyborczego członków