W czwartek 26 stycznia b.r. o godzinie 17:00 w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie przy Al. Słowackiego 44, a także w formie zdalnej (na platformie Zoom), odbędzie się spotkanie