Rada Stowarzyszenia „Kuźnica” uważa, że zamordowanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza pozostaje w związku z panującą w Polsce i świadomie kreowaną przez obecne władze państwowe RP w okresie ostatnich