We wtorek 30 czerwca w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zespołu redakcyjnego czasopisma „Zdanie”. Część członków nowego kolegium uczestniczyła w zebraniu zdalnie, za pomocą