W czwartek 26 października b.r. w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie odbył się wieczór wspomnień poświęcony pamięci prof. Mariana Stępnia, zorganizowany przez „Kuźnicę” i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof.