Koalicja demokratycznych organizacji społecznych i opozycyjnych partii politycznych, w skład której wchodzi „Kuźnica”, zaprasza do aktywnego udziału w dwóch wydarzeniach, jakie odbędą się w niedzielę 19 grudnia b.r.