Stowarzyszenie Kuźnica przyznała prof. Andrzejowi Romanowskiemu Nagrodę Kowadła „w uznaniu jego postawy uczonego i obywatela„.   – Idea „Solidarności” uległa zmianie. I to gruntownej. Przerodziła się w swe przeciwieństwo: w ideę