W dniu 20 stycznia b.r. w Krakowie odbyło się walne zebranie członków grupującego lewicową inteligencję Stowarzyszenia „Kuźnica”. Wybrano nowe władze. Andrzeja Kurza, zasłużonego wydawcę i działacza kultury, który