W poniedziałek 20 grudnia b.r. o godzinie 16:30 w lokalu „Kuźnicy” w Krakowie oraz zdalnie, za pomocą platformy Zoom, odbyła się dyskusja pt. „Quo vadis, lewico? Po Kongresie Nowej