Tag: redaktor naczelny

Nowy kontakt z redakcją „Zdania”

KONTAKT z redakcją „Zdania”: e-mail: zdanie.redakcja@gmail.com Od 30 czerwca 2020 r. skład zespołu redakcyjnego czasopisma „Zdanie” jest następujący: Paweł Sękowski (redaktor naczelny), Marian Szulc (sekretarz redakcji), Łukasz Danel,
Czytaj więcej