Dwumiesięcznik Towarzystwa Kultury Świeckiej „Res Humana” został laureatem Kowadła – honorowej nagrody przyznawanej przez Kuźnicę. Z rąk prezesa, prof. Hieronima Kubiaka, Kowadło odebrał redaktor naczelny pisma dr Zdzisław Słowik, który