Stowarzyszenie „Kuźnica” i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na . Promocję „Listów do siostry 1896-1933” i „Dziennika 1891-1895 (1950)” Zofii Moraczewskiej (Wydawnictwo LTW, 2019) . z udziałem