Tag: sąd koleżeński

Władze Stowarzyszenia

W dniu 23.10.2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kuźnica”.  Wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Z kolei na I posiedzeniu Rady w dniu 22.11.2021 wybrano Prezydium Rady „Kuźnicy”.  
Czytaj więcej