W czwartek 7 kwietnia b.r. w gmachu Centrum Kultury Żydowskiej (CKŻ) przy ul. Meiselsa 17 w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Kowadła Kuźnicy, najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Stowarzyszenie