Paweł Sękowski Sprawozdanie Rady „Kuźnicy” za okres kadencji 2018–2021 na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kuźnicy” w dn. 23.10.2021 r.             Lata 2018–2021 były czasem charakteryzującym się zmiennością w