W czwartek 7 marca b.r. w lokalu „Kuźnicy” przy Al. Słowackiego 44 w Krakowie odbyło się spotkanie ze Sławomirem Broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tematem rozmowy były problemy