Zapraszamy na spotkanie z prof. Łukaszem Tomaszem Sroką, historykiem z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, autorem m.in. „Demokracji izraelskiej” (2018; wraz z Krzysztofem Chaczko i Arturem Skorkiem) i