Stowarzyszenie „Kuźnica” i Okręg Małopolski Związku Nauczycielstwa Polskiego zapraszają na dyskusję na temat kondycji i dróg wyjścia z kryzysu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego: „Jak odbudować polską Akademię?”,