W dniu 13 grudnia o godz. 11. w lokalu Kuźnicy odbyła się sesja popularno-naukowa pt. Demokratyczne Państwo Świeckie. Inicjatywa Towarzystwa Kultury Świeckiej oraz Stowarzyszenia Kuźnica spotkała się z ciepłym